valuto

Valuto zaprezentuje się na Finovate Europe w Londynie


Logo Valuto

Currency One uruchomiło nową platformę - Valuto.com, czyli europejskie konto multiwalutowe do płatności B2B i B2C. Serwis ten zaprezentuje się na prestiżowej konferencji FinovateEurope, która odbędzie się w Londynie w dniach 9 i 10 lutego. Zademonstruje tam swoje otwarte API, które pozwoli płatnościom międzynarodowym wejść na wyższy poziom technologiczny.

Subscribe to RSS - valuto