Państwo Islamskie kursy walut

OFE do likwidacji. Zmiany w polityce USA.


Zamknięcie Otwartych Funduszy Emerytalnych coraz bardziej realne. Amerykanie jednak nie wycofają się tak szybko z Iraku. Dobre dane z Wlk. Brytanii nie pociągnęły funta w górę.

Subscribe to RSS - Państwo Islamskie kursy walut