JPK

Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek dla kantorów.


Wszystko wskazuje na to, że już od początku 2017 roku kantory będą musiały przygotowywać co miesiąc nowy plik ewidencyjny, tzw. Jednolity Plik Kontrolny, który następnie będą przesyłać elektronicznie kontroli skarbowej. Już pracuje nad tym Ministerstwo Finansów.

Subscribe to RSS - JPK