dolar

Złotówka poniżej realnej wartości?


pixabay.com

Nasza rodzima waluta od lat konsekwentnie traci na wartości. Zdaniem wielu analityków jest to jednak tendencja nieuzasadniona, szczególnie ze względu na dane gospodarcze. Niektórzy z nich twierdzą, że złotówka jest niedoszacowana przez globalne rynki nawet o 10%. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest powód takiego postępowania inwestorów, którzy skutecznie obniżają wartość naszej waluty.

Najważniejsze pary walutowe


pixabay.com

Zastanawiając się nad zależnościami zachodzącymi między parami walutowymi warto przede wszystkim zdać sobie sprawę z faktu, że rynek ulega ciągłym zmianom. W związku z tym stosunki zachodzące pomiędzy nimi wpływają na posunięcia inwestorów na Forex, które odbijają się na kondycji poszczególnych walut. Aby zrozumieć podstawowe zasady funkcjonowania rynku walutowego, warto zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami tych zależności. Ma to bowiem duże znaczenie nie tylko dla samych inwestorów, ale również gospodarki i obywateli, którzy posługują się zarówno swoją walutą, jak i walutami obcymi.

Subscribe to RSS - dolar