Na czym polega polityka kursowa?

freeimages.com

Zagadnienie polityki kursowej funkcjonuje na rynku walutowym od dawna i odnosi się przede wszystkim do poczynań władz monetarnych, które chcąc osiągnąć pewne cele podejmują konkretne decyzje odnośnie kondycji pieniądza. Polityka kursowa wpływa na relację gospodarki państwa w odniesieniu do gospodarki światowej, stanowiąc element istotny z punktu widzenia importerów i eksporterów oraz osób interesujących się rynkiem walutowym Forex.


Warto zwrócić uwagę na fakt, że nadrzędnym celem prowadzenia polityki kursowej jest dostosowywanie jej do realizacji konkretnych celów gospodarczych. W związku z tym sposób jej funkcjonowania uzależniony jest przede wszystkim od wzrostu ekonomicznego i gospodarczego konkretnego kraju. Konsekwentnie i przemyślanie prowadzona polityka kursowa dąży do aprecjacji lub deprecjacji waluty (w zależności od potrzeb), wykorzystując najlepiej dostosowane do tego działania narzędzia. W jej funkcjonowaniu wyróżniamy kurs płynny i kurs sztywny, a pośród nich poszczególne rozwiązania nazywane kursami pośrednimi (kurs pełzający, kurs płynny sterowany oraz kurs sztywny korygowany skokowo).


Polityka kursowa w praktyce
Osoby decyzyjne podejmujące konkretne kroki w polityce kursowej wprowadzają odmienne rozwiązania w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Ze względu na to z kursem płynnym mamy do czynienia w przypadku gospodarki wolnorynkowej. Umożliwia on ustalanie kursów w oparciu o wydarzenia na międzynarodowym rynku walutowym. W niektórych wariantach polityka kursowa stosuje jednak kurs zawiązywany z inną walutą bazując również na gospodarce wolnorynkowej. Wtedy władze monetarne skupiają się na utrzymywaniu długiego kursu stałego, powiązanego ze stosunkowo stabilną walutą obcą.


Wpływ polityki kursowej na sytuację gospodarczą
Sposób kształtowania się kursów walutowych jest zależny od polityki monetarnej, biorąc również pod uwagę politykę kursową. Znaczące w tym przypadku okazują się bilans obrotów bieżących i sytuacja na rynku handlowym. Ukazują one możliwość generowania nadwyżki finansowej i akumulacji bogactwa w perspektywie funkcjonowania konkretnego kraju.

Polityka kursowa jest wyjątkowo istotna z punktu widzenia importerów i eksporterów, którzy dokonują cyklicznych transakcji z kontrahentami zagranicznymi. Pamiętajmy, że nadwyżka eksportu nad importem powoduje podniesienie konkurencyjności gospodarki na rynku międzynarodowym, zwiększając również rachunek obrotów bieżących. Taki scenariusz prowadzi do użyczania nadwyżki kapitału krajom borykającym się z deficytem handlowym. Jest to niezaprzeczalny dowód na to, że sposób kształtowania polityki kursowej wpływa na relacje importu i eksportu, generując rzeczywiste zmiany gospodarcze.

Należy jednak brać pod uwagę również negatywne konsekwencje pożądanego kształtowania się polityki kursowej. Nadwyżka obrotów handlowych powoduje bowiem niekorzystny poziom konkurencyjności eksportu, który w dłuższej perspektywie czasu szkodzi lokalnej gospodarce. Osoby zajmujące się polityką monetarną wykorzystują zatem specjalne narzędzia, które pozwalają na niwelowanie tego zjawiska. Dotyczy to przede wszystkim ograniczeń walutowych, ograniczeń w zakresie wymienialności, zmian parytetu czy interwencji na rynku dewizowym. Tego typu rozwiązania wspierają konkurencyjność gospodarki w sposób kontrolowany, nie doprowadzając do zjawisk negatywnych, takich jak osiągnięcie niekorzystnego poziomu eksportu.

Tagi: 

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Prosimy o przepisanie napisu z poniższego obrazku Captcha, który jest stosowany jako zabezpieczenie antyspamowe.