Jak działa przelew zagraniczny?

pixabay.com

W niniejszym artykule postaramy się nakreślić sposób funkcjonowania przelewów zagranicznych. Warto zauważyć, że coraz większa liczba Polaków decyduje się na wykorzystywanie tego rozwiązania, co wynika z kilku podstawowych czynników. Przede wszystkim łatwiej jest nam dokonywać transakcji z kontrahentami zza granicy z uwagi na procesy globalizacyjne. Skutkuje to nie tylko rosnącą liczbą operacji wśród przedsiębiorców handlujących z podmiotami operującymi walutą obcą, ale również popularyzacją zagranicznych sklepów internetowych. Duże znaczenie w tym przypadku mają też emigranci zarobkowi, którzy przesyłają zaoszczędzone środki do rodzin w Polsce.


Przelew zagraniczny (zwany również poleceniem wypłaty za granicę) jest zleceniem, które bank przyjmuje od klientów aby mogli oni przekazać środki na konkretny rachunek w innym banku, mającym swoją siedzibę za granicą. Wykonuje się go za pośrednictwem waluty obcej, będącej najczęściej dewizą obowiązującą w kraju naszego odbiorcy.

Warto zauważyć, że pomimo swojej nazwy przelew zagraniczny znacząco różni się od przelewów krajowych. W związku z tym cała transakcja przebiega dłużej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych płatności.


1. Nazewnictwo
Przelew zagraniczny bardzo często występuje również pod nazwą przelewu walutowego lub przelewu SWIFT. Nazwę „przelew walutowy” wykorzystuje się stosunkowo często w momencie, gdy klient banku spłaca raty kredytu hipotecznego w walucie obcej. Jest to wtedy przelew krajowy, jednak wyraża się go w dewizach nie obowiązujących na terenie naszego państwa.

2. Krajowy przelew walutowy a przelew zagraniczny
Na nieszczęście klientów, krajowy przelew walutowy oraz przelew zagraniczny to transakcje tego samego typu. To właśnie dlatego banki pobierają za nie tak wysokie prowizje, ponieważ wymagają one wykorzystywania międzynarodowej infrastruktury. Zlecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy bankami w Polsce jest realizowane identycznie jak ma to miejsce w przypadku transferowania środków do banku znajdującego się za granicą.

3. Krajowy przelew walutowy nie wykorzystuje systemu ELIXIR
Wielu klientów banków wychodzi z założenia, że krajowy przelew walutowy będzie wykorzystywać system ELIXIR, z którym mamy styczność podczas dokonywania płatności w złotówkach. Jest to przekonanie błędne. W przeciwieństwie do przelewów ELIXIR, które realizowane są przez Krajową Izbę Rozliczeniową, przelewy walutowe (zarówno zagraniczne, jak i krajowe) wykorzystują konta lotro i nostro, sieć banków korespondencyjnych lub systemów rozliczeniowych oraz wiadomości przesyłane za pośrednictwem komunikacji SWIFT. Właśnie dlatego ich realizacja wiąże się z opłatami dodatkowymi.

4. Czym jest SWIFT?
To rodzaj międzynarodowego stowarzyszenia, które działa na rzecz utrzymywania sieci telekomunikacyjnej służącej wymianie informacji między instytucjami finansowymi z całego świata. W ramach stworzonego przez organizację systemu banki przekazują istotne komunikaty finansowe, działając wedle ściśle określonych reguł. Warto zauważyć, że wiadomości przesyłane w ramach SWIFT są zaprojektowane w taki sposób, aby wszystkie informacje mogły zostać zrozumiane przez każdego uczestnika systemu. W związku z tym są to przede wszystkim dane liczbowe, a w przypadku dodatkowych opisów słownych korzysta się z języka angielskiego.

5. Czym są konta loro i nostro?
Aby zrozumieć mechanikę kont loro i nostro warto zdać sobie sprawę z faktu, że banki zakładają między sobą wzajemne rachunki. Dotyczy to kooperacji zarówno między bankami krajowymi, jak i zagranicznymi. W związku z tym konta loro i nostro mają za zadanie umożliwić rozliczanie międzybankowych transakcji walutowych. Właśnie na nich dokonuje się księgowania środków, które następnie wysyłane są do konkretnego klienta. Transakcje wykorzystujące konta loro i nostro najczęściej wykonywane są w walucie obcej dla jednego z banków (podczas krajowego przelewu walutowego jest to waluta obca dla obu stron transakcji).

 • konto nostro – rachunek zagraniczny prowadzony w walucie obcej, który umożliwia bankowi krajowemu dokonywanie transakcji międzynarodowych.
 • konto loro – konto prowadzone przez bank w kraju w walucie krajowej, które umożliwia bankom zagranicznym np. dokonywanie transakcji złotówkowych na terenie Polski.


 • 6. Czym jest sieć banków korespondencyjnych?
  Jak wspominaliśmy w poprzednim punkcie, banki prowadzą wzajemne rachunki loro i nostro. Biorąc pod uwagę liczbę państw oraz ilość funkcjonujących tam banków, jeżeli każdy z nich miałby prowadzić wzajemne konta ze wszystkimi, to generowałoby to dla nich ogromne koszty. Właśnie dlatego funkcjonuje sieć banków korespondencyjnych, która pomaga poradzić sobie z tym problemem.

  Aby lepiej usystematyzować relacje między bankami, działają one w sieci współpracy. Wystarczy, że założą konta jedynie w kilkudziesięciu najważniejszych (z ich punktu widzenia) bankach zagranicznych. Wtedy, jeżeli bank krajowy nie posiada rachunku w instytucji odbiorcy przelewu, to przesyła środki do współpracującego z nim banku zagranicznego, który takie konto posiada. Dzięki temu jedna z firm pośredniczy w transakcji, umożliwiając nadawcy finalizację przelewu i pobierając przy tym ustaloną prowizję. Co ciekawe, ilość pośredników może się zwiększać do momentu, aż zostanie wytyczona linia wiążąca nadawcę przelewu z bankiem docelowym. Właśnie dlatego, w zależności od powiązań naszego banku z innymi podmiotami, koszty przelewu zagranicznego mogą okazać się znaczące. Wynika to z faktu, że każdy bank transferujący nasze środki pobierze z nich swoją prowizję, stanowiąca składową kosztu przelewu.

  7. Przelewy SEPA
  Warto zauważyć, że banki pośredniczące nie zawsze są potrzebne. Ponadto, tworzone są również systemy umożliwiające dokonywanie płatności międzynarodowych bezpiecznie, szybko oraz bez naliczania wysokich opłat dodatkowych. Jednym z tego typu mechanizmów są przelewy SEPA, które funkcjonują na terenie krajów Unii Europejskiej oraz w kilku innych państwach Starego Kontynentu. Omawiany system oczywiście dotyczy wyłącznie płatności posługujących się euro oraz jest obecnie najwygodniejszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem w przypadku przelewów międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej.

  8. Błędy w przelewach mogą powodować znaczące opóźnienia
  Wypełniając dane przelewu warto pamiętać, aby precyzyjnie uzupełnić wszystkie pola oraz zamieścić tam kluczowe informacje. Czasami okazuje się bowiem, że w trakcie dokonywania przelewu międzynarodowego pieniądze „giną” na drodze między bankiem nadawcy a rachunkiem odbiorcy. Nie oznacza to oczywiście, że któraś z instytucji pośredniczących przywłaszczyła sobie nasze środki. Często pracownicy banków mają problem z odpowiednim przesłaniem pieniędzy, jeśli przelew nie został odpowiednio wypełniony. Prawidłowe opisanie naszej transakcji uchroni nas przed ryzykiem niepoprawnego transferowania środków, bowiem przelew realizowany jest wtedy w trybie automatycznym. Jeżeli przelew wypełniony został nieprawidłowo, to pracownicy banku będą musieli przesłać środki manualnie, co wiąże się z możliwością niedookreślenia adresu odbiorcy lub z wydłużeniem czasu oczekiwania na finalizację.

  Występowanie tego typu problemów może być ugruntowane zarówno po stronie nadawcy, który źle wypełnił wymagane dane, jak i po stronie pracownika banku. W drugim przypadku często spowodowane jest to złym sporządzaniem instrukcji, według których osoby zajmujące się realizacją płatności powinny finalizować transakcje. W przypadku wystąpienia problemów z przelewem międzynarodowym należy skontaktować się z przedstawicielami naszego banku, którzy sprawdzą na jakim etapie aktualnie znajdują się wysłane przez nas środki.

  Tagi: 

  Dodaj komentarz

  Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

  Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  CAPTCHA
  Prosimy o przepisanie napisu z poniższego obrazku Captcha, który jest stosowany jako zabezpieczenie antyspamowe.